Uw woning tijdelijk verhuren?

Door op 30 Juli 2020

Reken op de vakkundigheid van uw verhuurmakelaar

In Nederland kiezen steeds meer huiseigenaren ervoor om hun te koop staande woning te verhuren. In veel gevallen wordt voor de bemiddeling bij de verhuur een makelaars- of bemiddelingskantoor ingeschakeld. Terecht. Want de verhuur van woningen in Amsterdam is een vak apart waar diverse risico’s aan kleven zoals verboden gebruik van de huurwoning. Onze verhuurmakelaar Sabine Wendel legt uit hoe een verhuurmakelaar u ontzorgt met onder andere screening van huurders. Dat kan een hoop kopzorgen besparen.Onbetrouwbare huurders

Sabine: "Tijdelijke verhuur is nooit vrij van risico’s. Eigenaren hebben natuurlijk belang bij nette huurders die tijdig de huurpenningen betalen en aan het einde van de huur de woning volgens afspraak opleveren. Toch gebeurt het met regelmaat dat huurders nalatig blijven met het betalen van de huur ofwel met de noorderzon blijken te zijn vertrokken. Ook komt het op steeds grotere schaal voor dat huurders de woning uitsluitend huren om daar een hennepplantage aan te leggen. De schade aan de woning is vaak aanzienlijk."

Ontzorging makelaar

"De makelaar die in opdracht van de verhuurder bemiddelt bij de verhuur van een woning in Amsterdam moet onderzoek doen naar de solvabiliteit en geschiktheid van de kandidaat-huurder. Concreet houdt dit in dat een makelaar in ieder geval moet proberen te achterhalen op welke manier de kandidaat-huurder zijn inkomen verkrijgt, bijvoorbeeld door het opvragen van een werkgeversverklaring en een recente loonstrook bij de kandidaat-huurder. Er valt veel voor te zeggen dat deze ontzorging nog verder reikt en dat de makelaar ook moet vragen naar het voorgenomen gebruik. Als de vastgoedbeheerder ook de huurpenningen incasseert, zal deze alert moeten zijn dat de persoon die betaalt dezelfde is als de huurder. Als dat niet zo is, kan dat een indicatie zijn voor verboden onderverhuur, verboden ingebruikname of zelfs georganiseerde hennepteelt."

Persoonsverificatie door extern bureau

"Sommige makelaars kiezen ervoor om de persoonsverificatie te laten uitvoeren door een extern bureau. Als later blijkt dat dit bureau fouten heeft gemaakt bij de verificatie dan is het makelaarskantoor hier jegens de verhuurder toch voor aansprakelijk. Dit neemt niet weg dat er grond zal kunnen zijn voor het makelaarskantoor om op haar beurt het extern bureau aan te spreken voor de schade."

Screening belangrijk onderdeel

"Dit alles geldt natuurlijk behoudens andersluidende afspraken tussen de makelaar en diens opdrachtgever. De makelaar doet er verstandig aan dergelijke afspraken schriftelijk vast te leggen zodat hij deze kan bewijzen. De aanvrager stemt in met de verificatie van de informatie in deze aanvraag en informatie verkregen uit persoonlijke referenties. Deze screening is een belangrijk onderdeel van een selectieprocedure voor het opstellen van een huurovereenkomst. Indien deze aanvraag niet wordt gehonoreerd, wordt de door de aanvrager ingediende voorselectie aanbetaling teruggestort."

Digitaal woningdossier

"De verhuurmakelaar heeft een digitaal woningdossier waarin alle stukken en afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Daardoor kan hij de meest geschikte kandidaat huurder aandragen bij verhuurder. Alle kandidaat-huurders stemmen in met de verificatie van de informatie in deze aanvraag en de informatie verkregen uit persoonlijke referenties. Deze screening is een belangrijk onderdeel van een selectieprocedure voor het opstellen van een huurovereenkomst. Wij ervaren dat deze werkwijze onze verhuurders snelheid, duidelijkheid en zekerheid biedt. Wilt u meer weten over onze zorgplicht als verhuurmakelaars dan maak ik graag een afspraak met u."

Lees ook:
Huis verhuren: Kies voor de zekerheid van onze verhuurspecialisten
Uw huis verhuren: nieuwe huurcontracten, nieuwe kansen
Uw huis verhuren in Amsterdam
Alle blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over het verhuren van uw huis in Amsterdam? Maak een afspraak met een van onze makelaars en ontdek de grote voordelen van onze wijkexpertise en onze actieve benadering van het makelaarsvak.

Naar boven