Wij zijn lid van CEPI

Internationale service in vertrouwde banen

Makelaars van Amsterdam is trots lid van CEPI (Confédération Européenne des Professions Immobilières). Dit is een internationale non-profitorganisatie die in 1990 is opgericht in Brussel. Voor onze internationale klanten betekent het CEPI lidmaatschap vooral een bevestiging dat onze bemiddeling volgens strikte ethische normen verloopt.

Belang consument

De leden van CEPI zijn nationale verenigingen in Europa die vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders vertegenwoordigen. Het doel van de vereniging is om Europese en grensoverschrijdende vastgoedtransacties te ondersteunen door het bevorderen van het werk en de activiteiten van vastgoedprofessionals met het belang van de consument in gedachten.

EU vastgoedprofessionals

De vereniging streeft ernaar om de normen in de vastgoedsector te verhogen en pleit ervoor dat vastgoedbemiddeling en vastgoedbeheer worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals met hoge ethische normen. Aangezien de Europese Unie en haar regels en voorschriften steeds meer invloed hebben op de vastgoedmarkt en de activiteiten van vastgoedprofessionals, heeft CEPI ook als doel om haar gezamenlijke kracht te gebruiken om de standpunten van vastgoedprofessionals onder de aandacht van beleidsmakers in de EU te brengen en oplossingen te vinden voor hun praktische zorgen bij de uitvoering van EU-beleid en wetgeving. Daarom legt de vereniging de nadruk op Europees beleid, belangenbehartiging en heeft ze een actieve aanwezigheid in Brussel.

Partnerschappen

CEPI heeft ook een beperkt aantal partnerschappen met andere Europese en internationale verenigingen om informatie, standpunten, ervaring en expertise uit te wisselen. In sommige gevallen kunnen deze partnerschappen leiden tot gezamenlijke projecten.

Prioritaire doelgroepen

Daarnaast brengt CEPI gezichten samen die professionals vertegenwoordigen die zich inzetten voor prioritaire doelgroepen. Dit stelt de verschillende actoren in het netwerk in staat om betrokken te raken en vertegenwoordigt de toegevoegde waarde die deelnemers in CEPI vinden voor hun dagelijkse werk.

Europese vastgoedmarkt

Deze nauwe samenwerking is steeds belangrijker in reactie op de uitdagingen en kansen die voortvloeien uit globalisering, nieuwe technologieën en de veranderende eisen die aan vastgoedprofessionals worden gesteld. Het is tegen deze achtergrond van ingrijpende veranderingen dat CEPI een zelfverzekerde toekomst biedt aan vastgoedprofessionals, door te streven naar een dieper en beter geïnformeerd inzicht in de Europese vastgoedmarkt in al haar vele facetten.

CEPI doelstellingen

CEPI streeft ernaar om zich verder te ontwikkelen als een sterke Europese vertegenwoordiger die bijdraagt aan het structureren en sturen van de ontwikkeling van vastgoedmarkten en diensten. Haar doelstellingen zijn:

  • De voorkeursreferentie en het centrale punt worden voor Europese vastgoedprofessionals
  • Het versterken van de samenwerkingsrelaties tussen professionals
  • Toezicht houden op de beroepsethiek van vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders en de kwaliteit van hun opleiding
  • Het verbeteren van de marktkennis

CEPI projecten

Elk project dat door CEPI wordt ontwikkeld:

  • Maakt gebruik van de bestaande vaardigheden binnen één of meerdere lidverenigingen
  • Biedt specifieke toegevoegde waarde aan haar netwerk van lidverenigingen
  • Prikkelt debat tussen de relevante partijen binnen de vastgoedsector

CEPI is geregistreerd in het Transparantieregister onder het ID-nummer 1094652600-90.

De Vereniging van makelaars en taxateurs in Nederland (VBO) is aangesloten bij CEPI en behartigt de belangen van meer dan 1.400 aangesloten makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over onze internationale dienstverlening? Neem contact op met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek online of in ons kantoor, komt u alles te weten over onze makelaarsdiensten. Zowel voor aankoop op afstand als expat housing op locatie.

Naar boven