Ons VBO lidmaatschap

Ontdek de voordelen van ons kwaliteitskeurmerk

Makelaars van Amsterdam is aangesloten bij de Vereniging van makelaars en taxateurs in Nederland (VBO). Deze organisatie behartigt de belangen van meer dan 1.400 aangesloten makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. Voor u betekent ons VBO lidmaatschap vooral de zekerheid dat de hoge kwaliteit en integriteit van onze dienstverlening gewaarborgd is.

Kennisuitwisseling en ondersteuning

Sinds 1985 zet VBO zich in om het werk van haar leden te vergemakkelijken en hun positie te verbeteren door middel van advies, educatie, producten en diensten. VBO heeft verschillende expertisegroepen, waaronder Zakelijk Vastgoed, Wonen en Verhuur, en diverse commissies, zoals de Commissie voor Data en Zakelijk Vastgoed. Deze expertisegroepen en commissies zorgen voor gerichte kennisuitwisseling en ondersteuning binnen specifieke vakgebieden.

VBO voordelen

Ons VBO lidmaatschap biedt u verschillende voordelen en een kwaliteitskeurmerk voor onze diensten. U kunt onder andere rekenen op:

  • Kwaliteit en professionaliteit: Het VBO stelt hoge eisen aan de aangesloten makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. Door te kiezen voor een VBO-lid weet de consument dat ze te maken hebben met een professional die voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het VBO ondersteunt haar leden met advies, educatie en regelmatige bijscholing, wat de professionaliteit en deskundigheid van de leden bevordert.

  • Betrouwbaarheid en ethische normen: Als onderdeel van het VBO moeten de aangesloten makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars zich houden aan een gedragscode en ethische normen. Consumenten kunnen erop vertrouwen dat de leden van het VBO integer handelen en zich inzetten voor een professionele en betrouwbare dienstverlening.

  • Geschillenbeslechting: Het VBO biedt een geschillencommissie waar consumenten terecht kunnen als ze een geschil hebben met een aangesloten makelaar, taxateur of huurbemiddelaar. Dit geeft consumenten een extra vangnet en een mogelijkheid om geschillen op een onafhankelijke en objectieve manier op te lossen.

  • Toegang tot expertise en netwerk: Het VBO biedt haar leden toegang tot verschillende expertisegroepen en commissies, wat betekent dat de aangesloten makelaardijen profiteren van gedeelde kennis, ervaring en expertise binnen de sector. Dit stelt de leden in staat om up-to-date te blijven met ontwikkelingen in de markt en hoogwaardige diensten aan te bieden aan consumenten

Vertrouwen van consumenten

Al deze voordelen dragen bij aan het vertrouwen van consumenten in de aangesloten makelaardijen en geven hen gemoedsrust bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van vastgoedtransacties en huurbemiddeling. Lees alles over de VBO beroeps- en gedragscode.

Op onze opdrachten tot dienstverlening (Opdrachten) zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij (hierna: Algemene Consumentenvoorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de branche organisatie VBO, NVM, VastgoedPRO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Ze zijn in werking getreden per september 2023. Als in een Opdracht wordt afgeweken van de voornoemde Algemene Consumentenvoorwaarden dan prevaleert hetgeen is bepaald in de opdracht tot dienstverlening Verder zijn van toepassing de Beroeps- en Gedragscode van VBO Makelaar en het Reglement op de Tuchtrechtspraak van de Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland, www.tcmnl.nl (versie d.d. 1 juli 2013). Download onze Algemene Consumentenvoorwaarden.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over onze kwaliteitsgarantie? Neem contact op met een van onze makelaars. In een oriënterend gesprek, komt u alles te weten over onze makelaarsdiensten.

Naar boven