De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning. Klopt die wel?

Door op 15 Maart 2024

De WOZ-waarde van uw woning in Amsterdam wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Deze weerspiegelt de marktwaarde van uw woning en wordt gebruikt als uitgangspunt voor diverse belastingen en heffingen. Maar wat als deze waarde hoger ligt dan de werkelijke marktwaarde van uw woning? Onze kantoordirecteur Ton Coffeng vertelt over het belang van een accurate WOZ-waarde en hoe u bezwaar kunt maken om de OZB-aanslag en eigenwoningforfait te verlagen.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde, of Waardering Onroerende Zaken, is een schatting van de marktwaarde van uw woning op een bepaalde peildatum. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. Een correcte WOZ-waarde zorgt voor een eerlijke belastingheffing en kan invloed hebben op de hoogte van uw hypotheekrente.

WOZ-waarde vs marktwaarde

Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot onnodig hoge belastingaanslagen. Het is daarom essentieel dat deze waardebepaling zo nauwkeurig mogelijk is. De gemeente Amsterdam bepaalt de WOZ-waarde op basis van een modelmatige waardebepaling, kijkend naar vergelijkbare woningen in uw buurt. Echter, geen enkele woning is identiek en factoren zoals onderhoudsstaat en afwerkingsniveau kunnen een grote invloed hebben op de werkelijke marktwaarde.

  • Toetsing van de waarde: Neem contact op met een makelaar voor een gratis waardebepaling van uw woning.
  • Opstellen van het bezwaarschrift: Onze makelaars helpen u met het opstellen van een onderbouwd bezwaarschrift.
  • Indienen van het bezwaar: Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking ingediend worden.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Onze makelaars in Amsterdam staan klaar om u kosteloos te ondersteunen bij onderbouwen van uw bezwaar tegen de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld. Wij hanteren daarbij een andere benadering dan bezwaarbureaus. Wij bieden u de juiste informatie waarmee u een weloverwogen beslissing kunt nemen maar stappen niet in de rol van bezwaarmaker. Daarom bieden we een GRATIS service aan die uw WOZ-waarde onderbouwt en coachen u indien gewenst bij het wel of niet opstarten van een bezwaarprocedure. Op deze manier krijgt u deskundig advies en wordt u noch de gemeente geconfronteerd met hoge bezwaarkosten.

Waarom bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Een te hoge WOZ-waarde kan leiden tot het betalen van te veel belasting, niet alleen voor dit jaar maar ook voor de komende jaren. Het loont dus om kritisch te kijken naar de vastgestelde waarde en indien nodig actie te ondernemen. Onze makelaars zijn marktexperts en hebben veel kennis van de actuele woningmarkt van Amsterdam. Deze expertise zetten ze graag in om u te helpen bij het bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-beschikking.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor verlaging van uw OZB-aanslag en eigenwoningforfait? Doe onze gratis WOZ-waarde check en ontdek of de waarde van uw woning overeenkomt met de waarde die de gemeente Amsterdam heeft vastgesteld. Klopt deze niet? Dan ondersteunen onze makelaars u bij het onderbouwen van uw bezwaarschrift met een deskundig WOZ-rapport.

Lees ook:
Amsterdamse woningmarkt weer volop in beweging
Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
Check uw WOZ-waarde 2024
Overwaarde benutten voor een comfortabele oude dag
Kies de beste waardebepaling voor uw situatie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de koop of verkoop van uw woning in Amsterdam? Maak een afspraak met onze makelaars voor een oriënterend gesprek over onze makelaarsdiensten. Bel of e-mail naar:
+31 (0)20 333 11 10  
amsterdam@makelaarsvan.nl

Naar boven