Rust keert terug op de Amsterdamse woningmarkt

Door op 18 Augustus 2023

Voor veel woningbezitters was het even schrikken in het eerste kwartaal van dit jaar. De huizenprijzen gingen omlaag en in sommige gevallen nog fors ook. De Amsterdamse woningmarkt heeft een flinke tik gekregen. Grote vraag: gaat dit zo door of is het dal in zicht? Onze kantooreigenaar Ton Coffeng ziet het tij keren in het tweede kwartaal. Al blijven de verschillen in vierkantemeterprijzen nog altijd groot.

Recente ontwikkelingen

Ton: “In de turbulente wereld van de vastgoedmarkt, waarin trends en bewegingen snel kunnen veranderen, is het essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de meest recente ontwikkelingen. De Amsterdamse woningmarkt, bekend om zijn dynamiek en complexiteit, heeft de afgelopen jaren enkele opmerkelijke veranderingen doorgemaakt. Laten we eens dieper ingaan op de recente ontwikkelingen en de impact ervan op huiseigenaren, kopers en beleggers.”

Prijsdaling in het eerste kwartaal

"De woningmarkt in Amsterdam heeft tussen 2019 en 2022 een indrukwekkende opwaartse trend doorgemaakt, gekenmerkt door aanzienlijke prijsstijgingen. Echter, tijdens het eerste kwartaal van 2023 hebben we een interessante wending gezien - een daling in de woningprijzen. In Amsterdam daalden de prijzen met 16,7%, in Noord-Holland met 11,1%, en in heel Nederland met 6,8% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022."

Stabilisatie in het tweede kwartaal

"Het lijkt erop dat de markt nu aan het stabiliseren is na de eerdere piek. Deskundigen voorspellen dat deze stabilisatie zich in het aankomende kwartaal zal voortzetten. De daling heeft echter niet geleid tot paniek binnen de markt. In tegenstelling tot eerdere correcties die vaak gekoppeld waren aan bredere economische cycli, lijkt deze correctie meer gericht te zijn op het herstel van evenwicht in een markt die eerder op oververhitting leek."

Meer verkochte woningen in Amsterdam

"De afgelopen jaren hebben we een opmerkelijke verschuiving gezien in de verkoopdynamiek. Het aantal verkochte woningen in Amsterdam is momenteel hoger dan in het tweede kwartaal van 2022, terwijl Nederland en Noord-Holland een daling hebben ervaren. Deze bewegingen worden deels beïnvloed door seizoenspatronen, renteontwikkelingen en macro-economische omstandigheden."

Vraag naar woningen blijft groot

"Laten we kijken naar de actuele woningmarktcijfers van Amsterdam in het tweede kwartaal van 2023. Wat ons opvalt is de stijging in het aantal verkochte woningen tussen het eerste en tweede kwartaal van 2023. Hoewel het aantal verkopen nooit constant is, lijkt deze stijging aan te geven dat de vraag naar woningen hoog blijft, ondanks de huidige correctie in de prijzen. De Amsterdamse woningmarkt blijft dus aantrekkelijk voor zowel kopers als verkopers."

Grote verschillen vierkantemeterprijs

"Ook de prijs per vierkante meter is een belangrijk aandachtspunt voor veel kopers. Deze biedt inzicht in de waarde van een woning in vergelijking met andere woningen. De prijsdaling vanaf het eerste kwartaal van 2023 lijkt dan wel te stabiliseren, toch zijn de prijzen per vierkante meter nog steeds lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In Amsterdam zijn de prijzen per vierkante meter bijvoorbeeld met 11,8% gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Opvallend is dat de vierkantemeterprijs sterk varieert per buurt en wijk in Amsterdam. Locatie blijft een doorslaggevende factor in het bepalen van de waarde van een woning. Zo bevindt het Museumkwartier zich aan de bovenkant van het prijsspectrum, terwijl Holendrecht/Reigersbos aan de onderkant ligt."

Vraagprijzen dichter bij biedingen

"Behalve de vierkantemeterprijs is ook de ontwikkeling van het over- en onderbieden interessant. Daarin zien we een verandering in het gedrag van kopers en verkopers. Waar eerder aanzienlijke overbiedingen gangbaar waren, liggen de vraagprijzen en biedingen nu dichter bij elkaar. Deze verschuiving duidt op een verandering in de perceptie van waarde en een grotere realiteitszin binnen de markt."

Verkooptijd gestegen

"In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde verkooptijd van woningen gestegen. Deze trend is niet uniek voor Amsterdam, maar volgt een landelijke tendens. Maar omdat Amsterdam aantrekkelijk blijft voor kopers, hebben we hier een relatief snellere verkoop van woningen in vergelijking met de rest van Nederland. Dit komt voort uit de hoge vraag en beperkte beschikbaarheid van woningen in de stad."

Gezinnen blijven in de stad

"Amsterdam ondergaat ook demografische verschuivingen. De stad heeft een jonge bevolking met veel twintigers en dertigers. Terwijl gezinnen eerder vaak de stad verlieten voor omliggende gemeenten, blijven gezinnen nu vaker in de stad. Dit speelt vooral bij jonge gezinnen met hogere inkomens."

Veerkrachtige woningmarkt

"De huidige correctie in huizenprijzen brengt ongetwijfeld de nodige onzekerheid met zich mee. Enige geruststelling biedt de grote veerkracht van de Amsterdamse woningmarkt. Deze lijkt zich telkens weer aan te passen aan veranderende omstandigheden. De groeiende vraag naar woningen, demografische veranderingen en veranderende percepties van waarde blijven de belangrijkste drijfveren binnen deze markt."

Inzichten in de Amsterdamse woningmarkt

Voor huiseigenaren, kopers en beleggers is het van essentieel belang om ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt te begrijpen en hierop in te spelen. Daarvoor publiceren wij elk kwartaal nieuwe woningmarktcijfers waarmee u de benodigde inzichten krijgt om goed te kunnen anticiperen op risico's en kansen binnen de woningmarkt. Tevens maakt deze gedetailleerde weergave het mogelijk om vergelijkingen te maken met andere type woningen en/of buurten en wijken. De data die wij hiervoor gebruiken zijn afkomstig van het datatechnologiebedrijf Matrixian Group.

Heeft u nieuwe woonplannen en wilt u weten wat uw woning in Amsterdam waard is? Maak een afspraak voor een Gratis Waardebepaling. Een van onze makelaars komt dan bij u langs en inspecteert uw woning op prijsbepalende factoren. Met het rapport dat daaruit voortkomt krijgt u een goed beeld van de waarde van uw woning op wijkniveau en weet u wat uw kansen zijn op de Amsterdamse woningmarkt.

Lees ook:
Actuele woningmarktcijfers Amsterdam Q2 2023
Grote veranderingen op de Amsterdamse woningmarkt in het eerste kwartaal van 2023
Ontwikkelingen op de Amsterdamse woningmarkt eerste kwartaal 2023
10 tips voor een succesvolle huizenjacht
6 vragen over dalende huizenprijzen in Amsterdam
Wat is de waarde van uw woning in Amsterdam?
Huis kopen? Met deze 7 tips voorkomt u een kat in de zak
Alle blogs van onze makelaars

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over de koop of verkoop van uw woning in Amsterdam? Maak een afspraak met een van onze makelaars en ontdek de grote voordelen van onze wijkexpertise en onze unieke benadering van het makelaarsvak.

Naar boven